Κάδοι ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος eco-schools στο οποίο συμμετέχει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, μετά από εισήγηση των δασκάλων ο Σύλλογος Γονέων συνέβαλε στη αγορά ενός τριπλού κάδου ανακύκλωσης ο οποίος τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του σχολείου και θα προωθήσει την ιδέα της διαλογής των σκουπιδιών. 

Μέσα από αυτή την υποχρέωση και την δημιουργία κουλτούρας γύρω από την ανακύκλωση, τα παιδιά θα μάθουν από μικρή ηλικία για αυτή τη διαδικασία με απώτερο σκοπό να μπει στην καθημερινότητα τους και να γίνει τρόπος ζωής.

Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και είναι  υποχρέωση της  κοινωνίας να την υποστηρίζει, έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της.