Λήξη σχολικού έτους 2016-2017

Από την Διεύθυνση του Σχολείου ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα λήξης της σχολικής χρονιάς 2016-2017