Σκάκι

 Σκάκι

Με βάση επιστημονικές έρευνες, το σκάκι έχει πολλαπλά οφέλη ιδίως στα παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών. Η πρόοδος της επιστήμης οδηγεί σε νέα συμπεράσματα για τη συνεισφορά του σκακιού στη διαμόρφωση του εγκεφάλου του παιδιού.

Βασικά οφέλη που προσφέρει το σκάκι είναι: Αυξάνει τη νοημοσύνη, Βελτιώνει τη μνήμη, Εξασκεί και τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου, Βελτιώνει την αυτοσυγκέντρωση, Βελτιώνει την ικανότητα για επίλυση προβλημάτων, Αυξάνει τη δημιουργικότητα, Βελτιώνει την ικανότητα μελέτης, Αναπτύσσει την ικανότητα για πρόβλεψη και στρατηγικό σχεδιασμό

Δεν είναι τυχαίο ότι στα σχολικά πρωταθλήματα σκάκι συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά απ' όλη την Ελλάδα, με αγώνες σε Τοπικό αλλά και Πανελλήνιο επίπεδο. Σε πολλές χώρες, το σκάκι έχει ενταχθεί επισήμως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων όπως π.χ στη Ρωσία, Αγγλία, Τουρκία, Αρμενία, Γεωργία, Κίνα κ.α.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο | Δάσκαλος: Ιωάννης Πλευράκης